Buttons

 

May 29, 2014

Tammy in Clean

Overdrive [o·ver·drive] n. 

a mechanism which permits the exceeding of some normal operating level in a piece of equipment, especially the amplifier of an electric guitar.

Exceeding normal operating levels is generally what I'm comfortable with. 
Warning: this post will attempt to explain things.

I am extremely exhausted. These past three weeks have been insane, shooting two (first, second) music videos and arranging and rehearsing for my first gig. First music gig. 
Until recently, I was a student. I graduated from SUNY with a major in communication & mass media, which is a degree I'll be able to wipe my ass with in a year or two, but it makes my parents happy. When they urged me to move on to my master's, I halted. No more, no no no. I decided to do what I always wanted to do, while I have the chance. I won't make this post extremely long or extremely pathetic, but the gist of things is that I wanted to pursue music and now I do. I am incredibly grateful for that. Also, I am incredibly grateful to and for everyone who has helped and supported me on this journey from being totally clueless as to how it all works, to actually working on my first record. I'd also like to thank my mom, for allowing me to be hungover and live like a rockstar while she still does my laundry. Wish me luck.

***

Overdrive [o·ver·drajv] n. je mechanizmus, ktorý umožňuje prekonávanie normálnej výkonnej úrovne v zariadení, najmä v aparáte na elektrickú gitaru.

Som celkom ok s prekonávaním normálnej úrovne výkonu.
Upozornenie: V tomto poste sa pokúsim vysvetlovať.

Som extrémne vyčerpaná. Posledné tri týždne boli hotový cirkus, počnúc natáčaním dvoch videoklipov (jednému, druhému) až končiac organizovaním Jergušovho krstu a skúšaním na svoj prvý gig. Prvý gig s kapelou.
Donedávna som bola študentka. Diplom mám zo SUNY so zameraním na komunikáciu a masmédia, čo je papier s ktorým si asi tak o dva až tri roky vytriem riť, ale moji rodičia sú šťastní. Keď ma urgovali pokračovať na magisterské zháčila som sa. Už nie. Aspoň teraz nie. Niežeby som odmietala vzdelanie, milé deti, vzdelanie je nadmieru dôležité (a hovorím to preto, lebo väčšina z vás sú kopytá, ktoré nevedia ani kde sa nachádza Rohožník, nie to ešte nejaký štát) ale rozhodla som sa ísť robiť to, čo som vždy chcela robiť. Hudbu.
Tým chcem len povedať, že som nesmierne vďačná všetkým, ktorí mi pomohli a podporovali ma na tejto ceste. Stále som na začiatku, ale prešla som cez úplný clueless až k pracovaniu na prvom EP. Taktiež by som sa chcela poďakovať svojej mame za to, že mi dovolí žiť s hangoverom ako rocková hviezda a pritom mi perie gaťky. Dík mami.

--Tammy*

Photography: Welin Nagyova & Pavol Gemeiner

No comments:

Post a Comment