Buttons

 

September 7, 2013

The Perfect Cat

I have worn the cat eye since I was approximately 13/14 years old. I thought it was the perfect epitome of the 1960's look--which I adore--and I always hated eyeshadow (sorry, eyeshadow). Over the years I really got a lot of practice and I think I've mastered the look only thanks to my technique. I know this has been done many times on other blogs and youtube tutorials, but I have never seen anyone use this technique, which is why I wanted to share it with you. I hope you find this helpful :)

***

Nosím ostrú čiernu očnú linku a.k.a. "cat eye" asi od 13. alebo 14. rokov. Zdalo sa mi to ako dokonalé vyjadrenie looku 60-tých rokov, ktoré úprimne zbožňujem, a vždy som neznášala očné tiene (prepáčte, očné tiene). Za tie roky som naozaj nabrala skúsenosť s týmto lookom, ktorý chce aj prax aj pevnú ruku, ale myslím, že mi najviac pomohol môj malý trik. Viem, že na iných blogoch a Youtube tutorials to bolo robené milión krát, ale nikdy som nevidela nikoho používať túto techniku. Preto sa o ňu rada s vami podelím. :)

--Tammy*


1.
You need the right tools. An angled eyeliner brush, a kohl black eye pencil, some form of eyeliner, (I prefer gel because it's long-lasting, but I also sometimes use a liquid with a felt tip pen, as it's easier to maneuver) tweezers and make-up removing wipes.

***

Všetko toto potrebujete k práci. Štetček na oči s ostrým zahnutím, čiernu ceruzku na oči, nejakú formu očnej linky (rada používam gelovú, lebo dlho vydrží, ale občas siahnem aj po tekutej s tvrdým filcovým koncom--nie štetčekom-- pretože sa s ním ľahšie pracuje), pinzetu a odličovacie obrúsky.2.
Now take the black eye pencil and draw an outline of how you want your cat eye to look. Every eye shape is different, which is why you need to see what suits you best. It doesn't matter where you start, just lean the side of your hand on your cheek to get stability and start lightly drawing. Then connect the two lines to form a cat eye. It's okay if it looks messy now, as long as both eyes look (relatively) the same ;)

***

Zoberte ceruzku na oči a nakreslite si obrys vášho "cat eye". Každý tvar oka je iný, preto hľadajte, čo na vás bude vyzerať najlepšie. Oprite si zápästie o líco aby ste získali stabilitu, a začnite načrtávať obrys (je jedno kde začnete). Nakoniec spojte dve čiary v rohu aby ste vytvorili vonkajší okraj mačacieho očka. Nevadí, ak to teraz vyzerá nevzhľadne, hlavne, že sú obe oči (celkom) rovnaké ;)


3.
Now fill in the outline with the eyeliner of your choice (liquid, gel, you name it). Again, doesn't matter if it's a bit messy, just try to be patient, lean your wrist on your cheek and fill in as best as you can.

***

Teraz začnite vypĺňať vnútro obrysu očnou linkou. Je na vás akú použijete. Naozaj nevadí ak to nie je dokonalé, buďte trpezlivé, oprite sa zápästím o líčko a vymalujte obrys ako najlepšie viete.

4.
Wrap the end of your tweezers (not the tweezy tip!) into a make-up removing wipe. The end of the tweezer will serve you as a sharp make-up removing eraser. Then bring it to your eye and start fixing all your mistakes until you reach the perfectly sharp and symmetric cat eye!

***

Obalte koniec (nie špičku!) pinzety do odličovacieho obrúsku. Toto vám poslúži ako ostrá odličovacia guma a ľahko s ňou opravíte všetky nedokonalosti. Začnite upravovať cat eye až kým nie je dokonalé a symetrické.

5. Voilá!

2 comments: